0.jpg

 

 

5 sierpnia 2023 roku grupa 21 nauczycieli naszej szkoły zaczęła 7 dniowe kursy szkoleniowo – poznawcze w Chorwacji  w ramach  krótkoterminowych  projektów na rzecz mobilności uczniów i kadry w sektorze Edukacja Szkolna programu Erasmus+.

Tytuł projektu: „Mobilna kadra-więcej możliwości dla uczniów, nauczycieli i szkoły”

Nr projektu: 2022-2-PL01-KA122-SCH-000098583

Przyznana kwota na realizację projektu: 39 617,00 Euro

Nasza szkoła tym razem postawiła na szkolenia adresowane dla kadry nauczycielskiej i zarządzającej. Beneficjenci projektu wyłonieni w drodze rekrutacji zostali podzieleni na trzy grupy szkoleniowe, realizujące  trzy cele: poprawę znajomości j. angielskiego z elementami CLiL ,rozwój przywództwa edukacyjnego nauczycieli niezbędnego w kształceniu kompetencji kluczowych uczniów oraz zdobycie wiedzy i inspiracji w obszarze ekologii . Liczymy ,że realizacja tych szkoleń organizowanych przez EU Mobiity Croatia w Splicie, przyczyni się do podniesienia jakości pracy i kształcenia w placówce, wzmocni kompetencje miękkie kadry i uczniów, pozwoli otworzyć się placówce jeszcze bardziej na współpracę międzynarodową . Ekologia , energia odnawialna to palące tematy, które bierzemy pod uwagę myśląc o nowych profilach szkoły i zapotrzebowaniu środowiska na specjalistów. Konieczność organizacji kursów w ramach programów unijnych za granicą jest potrzebne  by promować wśród uczniów ideę mobilności, otwartości i tolerancji czy opowiadać o europejskiej różnorodności.

Życzymy uczestnikom projektu zdobycia cennych doświadczeń ! Materiały upowszechniające można znaleźć na Facebooku szkoły i stronie internetowej.