W naszej szkole w piątek 22 kwietnia obchodziliśmy Dzień Ziemi, największemiędzynarodowe święto ekologiczne. Tegoroczna edycja odbyła się pod hasłem „Zainwestuj w naszą planetę”. Z tej okazji w uczniowie klas I, II i III Technikum w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych, technik weterynarii, technik rolnik -przygotowali i zaprojektowali prace plastyczne oraz plakaty. Prace przedstawiały propozycje zachowań w życiu codziennym propagujące dbałość o otaczającą nas przyrodę oraz zasadę „zero waste”, czyli zero zaśmiecania,
zero odpadów.Prace przedstawiały następujące problemy:


-odpowiedzialne stosowanie nawozów sztucznych i propagowanie nawozów naturalnych
-zasada działania biogazowni rolniczych
-zasada „zero waste” w kuchni i życiu codziennym
-ochrona zagrożonych gatunków, szczególnie ptaków w naszej okolicy.


Z okazji Dnia Ziemi została także przygotowana krótka audycja z wykorzystaniem radiowęzła szkolnego. Uczniowie klas II -technik żywienia i usług gastronomicznych oraz technik rolnik-
przedstawili współczesne zagrożenia związane ze stanem środowiska naturalnego oraz co ważne zaproponowali zasady postępowania w celu ochrony przyrody i zdrowia człowieka.


Do poprawy stanu naszej planety nie potrzeba wiele wysiłku, czasami wystarczy zmienić kilka przyzwyczajeń. Co możemy zrobić?


-idzie wiosna, dlatego zamiast jeździć samochodem - możemy wybrać rower,
-należy używać toreb wielokrotnego użytku
-trzeba oszczędzać wodę, np. podczas mycia zębów – zakręcać kurek z wodą, jeśli
akurat nie płuczemy ust
-należy pamiętać o segregacji śmieci,
-trzeba oszczędzać prąd,
-robić rozsądnie zakupy- nie warto kupować zbyt dużo, jeśli wiemy, że później połowa
produktów wyląduje w śmietniku-żyć zgodnie z zasadą „zero waste”
-starać się kupować rzeczy z drugiej ręki,
-kupować ekologiczne produkty,
-nie wyrzucać do śmieci zepsutych sprzętów, lecz starać się je naprawić.