W dniach 11 października i 22 listopada br. uczniowie z Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Rzemieniu w ramach współpracy z Podkarpackim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Boguchwale oraz Centrum Praktycznego Szkolenia w Zakresie Małego Przetwórstwa w Radomiu wzięli udział w demonstracjach z przetwórstwa produktów ekologicznych - zbóż, mięsa i mleka. Wydarzenie to odbyło się w ramach realizacji operacji „Wsparcie dla projektów demonstracyjnych i działań informacyjnych”. Operacja realizowana w ramach konsorcjum, którego liderem jest Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Odział w Radomiu.

Celem demonstracji z przetwórstwa mięsa było zapoznanie uczniów z poszczególnymi etapami produkcji ekologicznej kiełbasy, ze szczególnym uwzględnieniem dobrych praktyk GMP i GHP. Podczas warsztatów omówione zostały aspekty związane z doborem surowca i umiejętnością jego oceny. Przedstawiono zabiegi przetwórcze jak rozdrabnianie surowca, peklowanie mięsa, procesy mieszania składników i nadziewania w osłonki, wędzenie, obróbka cieplna oraz chłodzenie i konfekcjonowanie produktów mięsnych. Zaprezentowano urządzenia niezbędne do wytwarzania wybranych grup produktowych i optymalnymi warunkami dotyczącymi pomieszczeń przy przetwarzaniu mięsa. Podczas demonstracji na temat przetwórstwa mleka przedstawiono technologię produkcji dwóch ekologicznych produktów mlecznych min. sera podpuszczkowego oraz sera ziarnistego typu cottage cheese. Scharakteryzowano rodzaje surowca do produkcji, ocenę jego jakości, dodatki i przyprawy użyte do produkcji serów, maszyny, urządzenia niezbędne podczas produkcji oraz poszczególne etapy procesów technologicznych. W czasie demonstracji z przetwórstwa zbóż omówiono zasady założenia i prowadzenia hali półtechniki, w którym następnie przeprowadzono pokaz technologii produkcji trzech ekologicznych produktów zbożowych tj. niskowyciągowej i całoziarnowej mąki orkiszowej oraz całoziarnowej mąki żytniej. Uczniowe dokonali oceny jakości surowca metodą organoleptyczną pod kątem zawartości zanieczyszczeń, porośnięcia ziarna, wilgotności. Wskazano także, metody mierzalne oceny ziarna, np. liczba opadania, kwasowość tłuszczowa czy zawartość glutenu. Następnie omówiono zasady magazynowania i czyszczenia zboża, jego przemiał, odsiewanie i sortowanie, pakowanie i etykietowanie gotowego produktu.

Ideą warsztatów demonstracyjnych było praktyczne zapoznanie oraz zachęcenie uczniów do samodzielnego wytwarzania produktów ekologicznych min. poszerzenie ich wiedzy o nowości z zakresu technologii przetwórczej, w celu bezpiecznego wytwarzania ekologicznych wyrobów najwyższej jakości. Uczniowie zostali zapoznani z działalnością obiektów demonstracyjnych wraz z poszczególnymi etapami procesu przetwórczego ze szczególnym uwzględnieniem GHP i GMP oraz z przepisami regulującymi normy jakościowe produkcji ekologicznej. Wszyscy uczniowie z zaangażowaniem brali czynny udział w pracach.

Na zakończenie spotkania uczniowie otrzymywali wytworzone przez siebie produkty oraz zaświadczenia.