Miło nam poinformować, że Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Władysława Szafera w Rzemieniu uzyskał Akredytację Erasmusa w sektorze kształcenia i szkolenia zawodowego.

Pozwala to naszej szkole na uproszczony dostęp do możliwości uzyskania dofinansowania na mobilności. Akredytacja Erasmusa jest przyznawana na okres od 2021 r. do 2027 r. Przyznanie Akredytacji Erasmusa stanowi potwierdzenie, że szkoła stworzyła plan realizacji wysokiej jakości działań w zakresie mobilności w ramach szerzej zakrojonych działań wpisujących się w rozwój swojej organizacji.

W związku z przyznaniem Akredytacji szkoła planuje w najbliższych latach organizację staży zagranicznych dla uczniów. Udział w programie ma na celu podniesienie kwalifikacji zawodowych uczniów, poprawę kompetencji językowych, poszerzenie światopoglądu i horyzontów oraz uczenie tolerancji i otwartości wobec innych kultur i narodów.