Dnia 31.05.2022r. o godz.11.00 na terenie ZSCKR w Rzemieniu dobyły się ćwiczenia pożarowe.

W ćwiczeniach udział wzięły jednostki Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu powiatu mieleckiego (JRG 1, JRG 2 z Mielca oraz Ochotniczych Straży Pożarnej z Kiełkowa, Przecławia, Tuszymy z Rzemienia).

Budynek nieużytkowany należący do ZSCKR w Rzemieniu został wykorzystany do wspólnych działań, w trakcie których ćwiczono min.

• rozpoznanie miejsce zdarzenia oraz jego otoczenia,

• doskonalenie umiejętności dowódczych i wykonawczych,

• doskonalenie współdziałania oraz asekurację w działaniach ratowniczych specjalistycznych grup ratowniczych

• specyfikę udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy poszkodowanym w miejscu ich odnalezienia

 

Ćwiczenia obserwowali pracownicy i uczniowie ZSCKR , dzieci i ich opiekunowie z Przedszkola i Szkoły Podstawowej w Rzemieniu oraz mieszkańcy miejscowości Rzemień.

 

1   2  4
 6  7  8
 9  10  13
 15  16  17