W tym roku obchodzimy 550 rocznicę urodzin Mikołaja Kopernika.

W Polsce w ramach obchodów odbyło się wiele uroczystości w wielu miastach

Polski między innymi: w Toruniu ,Fromborku, Olsztynie ,Krakowie.

Szkolna wystawa" Kręci się ....."przedstawia postać Mikołaja Kopernika jako wybitnego uczonego, odkrywcę teorii heliocentrycznej.

Na wystawie można zapoznać się z mapą szlaku kopernikowskiego, "Gwiazdo-

zbiorem miejsc" w których żył i pracował astronom.

Kopernik znany jest z dzieła "De Revolutionibus", najcenniejszego manuskryptu

,który znajduje się w zbiorach Biblioteki Jagiellońskiej. Dzieło życia "O Obrotach"

napisane zostało własnoręcznie przez Mikołaja Kopernika.

Książka znajdowała się na indeksie ksiąg zakazanych jako zagrażająca ówczesnemu światopoglądowi kościoła.

Na wystawie można zapoznać sie z katalogiem wystawy"Skończony-nie-

ograniczony"- Mikołaj  Kopernik w twórczości Bronisława Chromego.

Bronisław Chromy wybitny rzeźbiarz ASP w Krakowie uwiecznił Mikołaja

Kopernika na blisko 20 medalach ,rzeźbach między innymi: "Zielona Planeta"

"Auryga Kosmosu", "Stworzenie  Świata" oraz "Projekt Pomnika Mikołaja

Kopernika".