6 kwietnia 2022 w I Liceum Ogólnokształcącym im. Stanisława Konarskiego w Mielcu odbyła się I Olimpiada Języka Angielskiego "Master of English" pod patronatem Starosty Powiatu Mieleckiego i Prezydenta Miasta Mielca dla uczniów szkół średnich z Mielca i powiatu mieleckiego. 

Naszą szkołę reprezentowały uczennice Technikum w zawodzie technik weterynarii: Aleksandra Kwaśnik (klasa III LT) oraz Weronika Bąba (klasa II PTL). Po obejrzeniu części artystycznej i wysłuchaniu wykładu popularno-naukowego dr. Marka Paducha na temat "English as a modern lingua franca" uczennice zmierzyły się z zadaniami konkursowymi, które sprawdzały umiejętność rozumienia tekstu pisanego oraz znajomość struktur leksykalno-gramatycznych na poziomie rozszerzonym.