PROJEKT.PNG

 

Mamy przyjemność zawiadomić ,że kadra nauczycielska i zarządzająca ZSCKR W Rzemieniu pojedzie w sierpniu na szkolenia do Chorwacji w ramach  krótkoterminowych  projektów na rzecz mobilności uczniów i kadry w sektorze Edukacja Szkolna programu Erasmus+.

Tytuł projektu: „Mobilna kadra-więcej możliwości dla uczniów, nauczycieli i szkoły”

Nr projektu: 2022-2-PL01-KA122-SCH-000098583

Przyznana kwota na realizację projektu: 39 617,00 Euro

Projekt przewiduje wyjazd 21 beneficjentów wyłonionych z kadry dydaktycznej i zarządzającej szkoły  na 3 różne szkolenia  do Chorwacji :

Kurs językowy  , podniesienie kompetencji językowych i wdrażanie CLIL,

Kurs szkoleniowy : Akademia Liderów ( kształtowanie kompetencji miękkich: rozwój osobisty, zarzadzanie czasem, praca w zespole, rozwiazywanie problemów, komunikacja międzyludzka, mediacje, uczenie się przez całe życie ),

Kurs szkoleniowy w obszarze ekologii , ochrony środowiska, energii odnawialnej.

Nad organizacją szkoleń w Chorwacji będzie czuwać organizacja przyjmująca EU MOBILITY CROATIA.

Kandydaci wzięli już udział w  rekrutacji  i ostatecznie została wyłoniona lista uczestników mobilności.

Teraz przed nimi szkolenia językowe i kulturowe organizowane przez organizację wysyłającą  i uczestnictwo w projekcie.

Gratulujemy i życzymy udanych szkoleń i interesującego pobytu w słonecznej Chorwacji!