Ważna informacja dla wszystkich zdających egzamin zawodowy w styczniu 2022r.

Uczniowie którzy zadeklarowali przystąpienie do egzaminu zawodowego
w sesji styczeń 2022 otrzymali zarówno SMS jak i emaila zbliżonej treści jak poniżej.

_______________________________________________________________________

Dziękujemy za rejestrację w portalu Systemu Informatycznego
Egzaminów Potwierdzających Kwalifikacje Zawodowe

Twój login to: 987654321ABCDE

Aby dokończyć rejestrację umieść w pasku adresowym twojej przeglądarki następujący adres:

http://portalzdajacego.epkz.cke.edu.pl/aktywacja

Następnie na załadowanej stronie należy wpisać login oraz poniższy kod aktywacyjny.

Twój kod aktywacyjny to: A01B02C3

________________________________________________________________________

 

Po dokończeniu aktywacji otrzymaliście dostęp do portalu zdającego
gdzie podano termin i godzinę waszych egzaminów w styczniu 2022r.

 

Proszę o zapoznanie się z terminami.
W razie problemów pomocy udzielą wychowawcy klas.