Z żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Pana Wilhelma Dudka.
Zapamiętamy Go jako Człowieka serdecznego, otwartego, który przez lata wspierał nas swą pomocą i życzliwością.
Wyrazy współczucia Rodzinie i Najbliższym składają koleżanki i koledzy z ZSCKR w Rzemieniu.

wjd