Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Rzemieniu zatrudni  z dniem 01.09.2022 roku nauczycieli zawodu:

- lekarza weterynarii z przygotowaniem pedagogicznym lub bez w wymiarze
  1 etatu lub technika weterynarii z przygotowaniem pedagogicznym lub bez
   w wymiarze 1 etatu

- zootechnika z wykształceniem wyższym na kierunku zootechnika
  i przygotowaniem pedagogicznym lub bez w wymiarze 1 etatu