Przypominamy, że warunkiem uczestniczenia ucznia w wykładach z przepisów ruchu drogowego
jest dostarczenie PKK (profilu kandydata na kierowcę) do szkoły przed ich rozpoczęciem.

Termin dostarczenia w/w profili minął końcem września 2021r.

Osoby które jeszcze nie dostarczyły PKK do szkoły proszone są o jak najszybsze wyrobienie PKK
i dostarczenie ich do kierownika PNZ lub wychowawcy do dnia: 26 listopada 2021r tj do piątku.

Przypominamy:

klasa 1 BB dostarcza 2 profile: jeden na kategorię T a drugi na kategorię B
klasa 2 BB dostarcza 1 profil: na kategorią B
klasa 1 FTL: rolnicy dostarczają profil na kategorię T a weterynarze na kategorią B
klasa 2 PTL: weterynarze dostarczają profil na kategorię B

 

 

 

 

 

Uzyskanie profilu PKK (profil kandydata na kierowcę)

Jakich dokumentów potrzebujesz do wyrobienia numeru PKK?

  • wniosku o prawo jazdy, wypełnisz w Starostwie
  • orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do kierowania pojazdem,
  • jedno kolorowe aktualne zdjęcie z wizerunkiem od przodu – do prawa jazdy,
  • dokument tożsamości (dowód osobisty, legitymacja szkolna),
  • pisemnej zgody opiekunów (jeżeli jesteś niepełnoletni),
    druk do pobrania ze strony odpowiedniego Starostwa

Gdzie złożyć dokumenty o wydanie numeru PKK?

Dokumenty musisz złożyć do Wydziału Komunikacji w miejscu Twojego zameldowania.
Jeśli nie masz 18 lat, przyjdź z rodzicem.

W Starostwie obowiązuje kolejka, ustaw się w odpowiedniej kolejce
(do prawa jazdy- profil PKK)

Opłaty

Utworzenie profilu PKK jest bezpłatne.

Termin doręczenia PKK do szkoły:

Uzyskany profil PKK musisz dostarczyć do sekretariatu uczniowskiego szkoły
w terminie do 30 września 2021r.