Rozpoczęcie zajęć dydaktycznych dla słuchaczy Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego  ROL.04 (zawód: rolnik) odbędzie się 10 września 2022 roku o godzinie 8.00
w budynku szkoły - pracownia produkcji rolniczej nr.21