Lista zakwalifikowanych do przyjęcia do szkoły na rok szkolny 2022/2023 znajduje się na tablicy ogłoszeń w szkole oraz w sekretariacie uczniowskim.