Pałac szaszkiewiczów  - internat ZSCKR

 

 W dniu 20.09.2023 r. w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego
im. prof. Władysława Szafera w Rzemieniu 
odbyła się Konferencja edukacyjna: "Klimat szkoły. Tworzymy go razem!"

Wydarzenie konferencyjne było skierowane do społeczności szkolnych, 
dotyczyło najważniejszych wyzwań wychowawczo - profilaktycznych,
stojących przed nami dorosłymi w świecie zmieniającego się podejścia do edukacji 
i nowych wyzwań jakie każdego dnia pojawiają się w życiu dzieci i młodzieży.

Wydarzenie to było organizowane w ramach projektu "Klimat szkoły. Tworzymy go razem"
współfinansowanego ze środków Narodowego Programu Zdrowia na lata 2021-2025
przekazanych przez Ministerstwo Edukacji i Nauki.

Konferencję zainaugurował pan Dyrektor Kazimierz Śpiewak.

Wprowadzenie do tematu znaczenia zdrowia psychicznego w aspekcie wychowania i edukacji,
poprowadziła pani Małgorzata Nowicka, Prezes Instytutu Edukacji Pozytywnej.
Pani Milena Frelik, psycholog, wprowadziła nas w zagadnienie wymiaru zdrowia psychicznego
dzieci i młodzieży oraz efektywnego systemy wsparcia.
Na zakończenie konferencji swoją prelekcję przedstawiła pani Renata Wiśniewska,
mediator sądowy i szkolny, pedagog.
Omówiła temat: Mediacje, drogą do porozumienia i szacunku.

Na konferencję przybyło bardzo wiele gości z całego województwa podkarpackiego,
w tym dyrektorzy, pedagodzy, psychologowie oraz nauczyciele.

Serdecznie dziękujemy za przybycie szanownym gościom.

 

link do filmu...

 

 

 

 

 Link do galerii...

Link do garerii zdjęć z konferencji...

 

.