W dniu 29 kwietnia 2022 absolwenci Technikum w zawodach: technik rolnik, technik weterynarii oraz technik żywienia i usług gastronomicznych uzyskali świadectwa ukończenia szkoły. W uroczystości wzięli udział: dyrekcja, nauczyciele, pani Dorota Pietras - przedstawiciel Rady Rodziców oraz uczniowie z młodszych klas. Pan dyrektor Kazimierz Śpiewak oraz pani wicedyrektor Bożena Słomba dokonali podsumowania 4-letniego pobytu w szkole oraz pogratulowali uczniom sukcesów i wyników w nauce. Następnie zostały wręczone świadectwa z wyróżnieniem, nagrody książkowe oraz listy gratulacyjne dla rodziców. Szczególnie wyróżnieni zostali absolwenci, którzy uzyskali świadectwo z paskiem: Mariola Dul, Małgorzata Jemioło, Wiktoria Muniak i Patrycja Warenda. Głos zabrali również wychowawcy, którzy życzyli absolwentom powodzenia, realizacji marzeń oraz dokonywania trafnych wyborów życiowych.

Sami absolwenci dziękowali za wkład pracy włożony w ich wykształcenie i wychowanie. Część artystyczną, którą przygotowali uczniowie klas trzecich pod kierunkiem pani Alicji Salamon uświetniły występy absolwentek Natalii Miłoś i Łucji Pietras. Gratulujemy ukończenia szkoły. Życzymy licznych sukcesów w pracy zawodowej i powodzenia w życiu osobistym.

 

kl1 kl2