4 kwietnia 2023 w I Liceum Ogólnoształcącym im. Stanisława Konarskiego w Mielcu odbyła sie II Olimpiada Języka Angielskiego "Master of English" pod patronatem Starosty Powiatu Mieleckiego i Prezydenta Miasta Mielca. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół ponadpodstawowych z Mielca i powiatu mieleckiego.

W tym roku naszą szkołę reprezentowali: Weronika Bąba (kl.III Technikum w zawodzie technik weterynarii), Arkadiusz Kasprzak (kl.I Technikum w zawodzie technik rolnik), Jagoda Kozioł
i Dawid Rusin (kl.I Technikum w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych). Po obejrzeniu części artystycznej i wysłuchaniu wykładu doktora Marka Paducha na temat "The Word and its Perception in English" ("Słowo i jego odbiór w języku angielskim") uczniowie przystąpili do pisemnego testu konkursowego, który sprawdzał umiejętność rozumienia tekstu pisanego oraz znajomość struktur leksykalno-gramatycznych na poziomie rozszerzonym.