22 stycznia 1863 roku rozpoczął się największy w XIX wieku zryw narodowy - Powstanie Styczniowe. Zjednoczyło ono Polaków , Białorusinów i Ukraińców , którzy postanowili walczyć przeciwko Rosji .Pomimo pewnych sukcesów powstańcy ponieśli klęskę w starciu z przeważającą siłą wojsk rosyjskich. Ostatnie walki toczyły się do jesieni 1864 roku. Odwet ze strony cara Aleksandra II był surowy i bezwzględny. Wobec uczestników powstania zastosowano okrutne kary i represje. Tysiące z nich rozstrzelano lub powieszono bez wyroku sądowego. Około 25 tys. Polaków zesłano na Syberię lub na katorgę w kopalniach Uralu. Ponadto Rosjanie konfiskowali majątki szlacheckie, nakładali kontrybucję oraz rozpoczęli aktywną rusyfikację. Losy uczestników powstania pokazuje wystawa zorganizowana w ZS CKR w Rzemieniu, którą uczniowie mogli oglądać i analizować po powrocie z ferii zimowych. Mamy nadzieję , że przedstawione w fotografii postacie i wydarzenia ułatwią naszym uczniom spełnienie swojego obowiązku - pamięci o bohaterach Powstania Styczniowego.

 

4.jpg                2.jpg

 

3.jpg                22.jpg