25 kwietnia odbyły się eliminacje szkolne I Ogólnopolskiego konkursu języków obcych dla uczniów Sieci Szkół Rolniczych "Bożkowskie Potyczki Językowe" 2022 pod patronatem honorowym Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Organizatorem konkursu jest Dolnośląski Zespół Szkół w Bożkowie. 

W konkursie z języka angielskiego udział wzięli uczniowie Technikum oraz Branżowej Szkoły I stopnia. Arkusz konkursowy obejmował test leksykalno-gramatyczny oraz zadania sprawdzające umiejętność rozumienia tekstu pisanego. Najlepsze wyniki na szczeblu szkolnym uzyskali:

1) Robert Rusiecki (kl.3 Technikum w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych)
2) Jakub Helowicz (kl.3 Branżowej Szkoły w zawodzie mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych)
3) ex aequo: Weronika Bąba (kl.2 Technikum w zawodzie technik weterynarii) i Alicja Strzelczyk (kl.3 Technikum w zawodzie technik weterynarii).

Do ogólnopolskiego finału konkursu, który odbędzie się w czerwcu w DZS w Bożkowie, zakwalifikował się Robert Rusiecki. 

Gratulujemy finaliście oraz pozostałym uczestnikom "Bożkowskich Potyczek Językowych" !