Lista zakwalifikowanych do przyjęcia do szkoły na rok szkolny 2023/2024 znajduje się na tablicy ogłoszeń w szkole oraz w sekretariacie uczniowskim.