Zespół Szkłół CKR w Rzemieniu sprzeda dorosłe daniele w liczbie 5 sztuk oraz krowy Limusene  szuk 4.

Oferty z ceną za szukę daniela  oraz za kg żywej wagi bez bez obniżki wagi za krowy można składać w sekretariacie szkoły lub na adres zsckr@ rzemien.eu do dnia 8 września 2022 do godz. 10.00

Kontakt telefoniczny 603667322