W 2022 roku obchodziliśmy w Polsce 231. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

Konstytucję uchwalił Sejm Czteroletni zwany "Wielkim". Z tej okazji zaprezentowana została wystawa pt. "Wiwat Maj, 3 Maj!", która ukazuje historię powstania Konstytucji 3 Maja, oraz przybliża sylwetki twórców Konstytucji w osobach króla Stanisława Poniatowskiego oraz marszałka Sejmu Stanislawa Małachowskiego, a także księdza Hugo Kołłątaja oraz Ignacego Potockiego.

Konstytucja 3 maja była drugą konstytucją uchwaloną w świecie po Konstytucji Stanów Zjednoczonych. Wprowadzała trójpodział władzy: na ustawodawczą wykonawczą oraz sądowniczą.