W naszej szkole w dniu 9 stycznia 2023 roku odbył się I etap XXXVIII Olimpiady Wiedzy Ekologicznej. Uczniowie biorący udział w Olimpiadzie musieli wykazać się rozległą wiedzą z zakresu ekologii oraz ochrony i kształtowania środowiska - obejmującą następujące dziedziny:

-ekologia klasyczna

-wody i ich ochrona

-gleby i ich ochrona

-gospodarka rolna i leśna

-żywność i zdrowie

-ochrona przyrody

-powietrze i jego ochrona

-gospodarka odpadami

-hałas, promieniowanie i skuteczna ochrona przed nimi

-aktualne zagadnienia społeczno-gospodarcze, związane z ochroną i kształtowaniem środowiska.

W Olimpiadzie Wiedzy Ekologicznej- na etapie szkolnym brali udział uczniowie klas 3 Technikum- technik rolnik oraz technik weterynarii.

I miejsce  – Balawajder Wiktoria

II miejsce - Matuszczak Hubert

III miejsce -Falarz Maja

Uczniom gratulujemy posiadanej wiedzy i pragniemy, aby wykorzystywali ją w życiu codziennym.