16 listopada odbył się I etap Międzyszkolnego Konkursu Języka Angielskiego dla szkół rolniczych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Organizatorem konkursu jest Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Dobrocinie. Celem konkursu jest doskonalenie znajomości języka angielskiego, motywowanie uczniów do doskonalenia sprawności językowych oraz pogłębienie współpracy pomiędzy szkołami rolniczymi. 

W I etapie udział wzięło łącznie 601 uczniów klas I-IV Technikum z 33 szkół rolniczych z całego kraju. Arkusz konkursowy zawierał zadania otwarte i zamknięte, które sprawdzały znajomość słownictwa, gramatyki, środków językowych oraz umiejętności receptywne na poziomie B1. Najlepsze wyniki na szczeblu szkolnym w naszej szkole uzyskali:

1) ex aequo: Robert Rusiecki (kl.4 Technikum w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych) i Arkadiusz Kasprzak (kl.1 Technikum w zawodzie technik rolnik)
2) Jagoda Kozioł (kl.1 Technikum w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych)
3) Dawid Rusin (kl.1 Technikum w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych).

Do drugiego etapu konkursu zakwalifikowali się: Robert Rusiecki i Arek Kasprzak.

Gratulujemy wszystkim uczestnikom konkursu!