Instytut Ogrodnictwa - Państwowy Instytut Badawczy w Skierniewicach
organizuje szkolenie przeznaczone dla nauczycieli szkół rolniczych
dotyczące bezpiecznego stosowania środków ochrony roślin przy użyciu opryskiwaczy.

Szkolenie w formie webinarium odbędzie się w sobotę 21 października 2023 roku
w godzinach 10:00 – 15:00.

Szkolenie obejmuje zagadnienia związane z bezpiecznym stosowaniem środków ochrony roślin
za pomocą opryskiwaczy i ma na celu zapoznanie słuchaczy z najnowszymi rozwiązaniami w tym zakresie.
Kierowane jest po raz pierwszy do nauczycieli szkół rolniczych.
W czasie szkolenia zaprezentowane będą również źródła internetowe zawierające materiały szkoleniowe
(poradniki, prezentacje, publikacje, filmy itp.) dotyczące bezpiecznego stosowania środków ochrony roślin.

 opryskiwacz

W szkoleniu wezmą udział nauczyciele Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego
im. prof. Wł. Szafera w Rzemieniu uczący przedmiotów zawodowych teoretycznych i praktycznych
zarówno w technikum jak i w branżowej szkole I stopnia.

Strona internetowa organizatora szkolenia: https://www.inhort.pl/

 

 

 

 

Adam Strzelczyk