Uczniowie naszej szkoły z klas 3 FT i 3 F4L wzięli udział  w Teście Wiedzy o Rolnictwie Ekologicznym.

Celem  udziału w teście było zwiększenie poziomu wiedzy uczniów na temat rolnictwa ekologicznego oraz żywności ekologicznej, kształtowanie świadomości na temat pozytywnego oddziaływania rolnictwa ekologicznego na środowisko oraz kształtowanie właściwych postaw młodzieży wobec środowiska przyrodniczego.

Test przeprowadzony był on- line, składał się z 30 pytań zawierających treści rolnictwa ekologicznego.

I miejsce zdobył Jakub Ortyl

II miejsce zdobył Wojciech Pytel

III miejsce zdobył Tomasz Dubiel

Wyróżnienia zdobyli :

Karol Kania i Michał Naprawa

Zdobywca pierwszego miejsca Jakub Ortyl będzie uczestniczył w Finale ogólnokrajowym.