3WhatsApp Image 2023 12 03 at 14.57.47

28 listopada 2023 roku odbył się wyjazd do Oświęcimia i pobliskiej

miejscowości Brzezinki, w których klasy piąte z Zespołu Szkół Centrum

Kształcenia Rolniczego im. prof. Wł. Szafera w Rzemieniu

(5FT, 5LT i 5PT) miały możliwość  zwiedzić Auschwitz-Birkenau – zespół

niemieckich  obozów koncentracyjnych, działających w trakcie II Wojny Światowej. 

Uczniowie zapoznali się z miejscem, które stało się symbolem Holokaustu

i nazistowskich zbrodni popełnionych na Polakach, Romach i innych. 

Zwiedzanie obejmowało obozy Auschwitz I oraz Auschwitz II Birkenau.

 WhatsApp Image 2023 12 03 at 14.57.46 1

"Na terenie obozu Auschwitz I naziści utworzyli pierwszy obóz dla mężczyzn i kobiet,

tu miały miejsce pierwsze eksperymenty uśmiercania przy użyciu Cyklonu B,

tu mordowali pierwsze masowe transporty Żydów,

tu prowadzili pierwsze zbrodnicze eksperymenty na więźniach,

tu wykonywali większość egzekucji przez rozstrzelanie,

tutaj też mieścił się centralny areszt obozowy w bloku nr 11

dla więźniów z wszystkich części obozowego kompleksu,

a także główna komendantura obozu i większość biur SS.

Stąd władze obozowe kierowały dalszą rozbudową kompleksu obozowego.

 WhatsApp Image 2023 12 03 at 14.57.45 2

W obozie Birkenau naziści wybudowali większość urządzeń masowej zagłady,

w których zamordowano około miliona Żydów. Birkenau był jednocześnie

największym obozem koncentracyjnym (blisko 300 prymitywnych,

w większości drewnianych baraków), w którym w 1944 r. przebywało ponad 100 tys.

więźniów: Żydów, Polaków, Romów, i innych. Na blisko 200 ha zachowały się ruiny

komór gazowych i miejsca wypełnione ludzkimi prochami, prymitywne baraki więźniarskie

oraz kilometry obozowego ogrodzenia i dróg". 

 WhatsApp Image 2023 12 03 at 14.57.45 

 Zwiedzanie skłoniło do głębokiej refleksji nad istotą człowieczeństwa

i potrzebą pielęgnowania takich wartości, jak: wzajemny szacunek,

przyjaźń, tolerancja, miłość i empatia.

 WhatsApp Image 2023 12 03 at 14.57.45 1

 

 

źrdła: www.auschwitz.pl