"Umarłych wieczność dotąd trwa, dokąd pamięcią im się płaci”

(Wisława Szymborska)

 krzys 03

 

Pożegnanie Krzysztofa.

Nie o każdym człowieku można powiedzieć, że swoim życiem kształtuje świat,
ale można te słowa odnieść do życia naszego kolegi, przyjaciela Śp. Krzysztofa Golby.
Dał się poznać jako człowiek nietuzinkowy, o wyrazistej osobowości,
zarównow relacjach z kolegami jak i z uczniami.
Kierował się w życiu zasadami, zawsze pozostawał sobą
a jednocześnie był otwarty na problemy innych i  pomocny w każdej sytuacji.
Był  ambitnym, twórczym i  pełnym pasji młodym człowiekiem.
Nie istniało dla niego stwierdzenie: „ To niemożliwe”.
Był zawsze uśmiechnięty, energiczny i zarażał swoim optymizmem wszystkich wokół.

Krzysztof był wychowankiem naszej szkoły.
Ukończył  Technikum w zawodzie technik żywienie i usług gastronomicznych
i to był kierunek, z którym związał swoją przyszłą karierę zawodową.
Pracę w naszej szkole rozpoczął w 2019 roku
mając kwalifikacje zdobyte na wydziale technologii żywności i żywienia człowieka Uniwersytetu Rzeszowskiego.
Uczył przedmiotów zawodowych z pionu żywienia,
prowadził zajęcia praktyczne oraz jako egzaminator przeprowadzał egzaminy specjalizacyjne.
Dla swoich słuchaczy był niezaprzeczalnym autorytetem w dziedzinie żywienia i gastronomii.
Był nie tylko teoretykiem ale także praktykiem
i chętnie z uczniami eksperymentował i spędzał czas w kuchni  pokazując swój kunszt kulinarny.
Organizował także  wyjazdy szkoleniowe dla uczniów podnosząc tym samym jakość kształcenia.  
Był pasjonatem tej dziedziny i sam nieustannie dokształcał się na studiach podyplomowych, kursach oraz szkoleniach.
Doktorant Instytutu Technologii Żywności i Żywienia Uniwersytetu Rzeszowskiego.
Sam odniósł wiele sukcesów oraz był Ojcem sukcesów
wielu uczniów, którzy z powodzeniem zdawali egzaminy zawodowe.
W trosce o wysoki poziom wiedzy i umiejętności praktycznych uczniów,
opracował i zmodyfikował  programy nauczania.

Był także aktywnym uczestnikiem  unijnych projektów podnoszących kwalifikacje zawodowe.
Wreszcie był także wychowawcą młodzieży.
Poznając świat, dobrze mieć przy sobie Mentora,
kogoś kto życzliwie ukierunkuje w działaniu,
zwyczajnie podpowie jak rozwiązać problemy.
Takim prawdziwym opiekunem i oddanym wychowawcą był Krzysztof,
który pomimo młodego wieku doskonale wywiązywał się z tego zadania.
Organizował wyjazdy integracyjne, spotkania i imprezy okolicznościowe.
Poznawał i dbał o każdego ucznia z osobna,
a w podzięce cieszył się ich zaufaniem, uznaniem i szacunkiem.

Niestety, jego życie pełne szczęścia, wypełnione aktywnością zawodową,
realizowaniem pasji życiowych zostało nagle przerwane niespodziewaną śmiercią.
Pozostanie w naszej pamięci jako autorytet zawodowy, wspaniały kolega i przyjaciel,
mądry, imponujący odwagą cywilną człowiek, kochający ludzi i świat.

NON OMNIS MORIAR

Będziesz żył w naszych myślach i sercach.