Zespół Szkół CKR w Rzemieniu sprzeda zboże:

Pszenica ozima cena brutto 1350 zł/tona

Jęczmien ozimy                     1200 zł/tona

Pszenżyto ozime                     1200 zł/tona

Oferta ważna do 15.02. 2023