W naszej szkole w dniu 9 stycznia 2024 roku odbył się etap szkolny

XXXIX Olimpiady Wiedzy Ekologicznej.

W olimpiadzie uczestniczyło 19 uczniów z klas :

1FTB-technik rolnik, 3FTL- technik rolnik i technik weterynarii

oraz 4PTL- technik weterynarii i technik organizacji żywienia i żywności.

I miejsce –Dernoga Jakub- klasa 3FTL

II miejsce -Falarz Maja- klasa 4PTL

III miejsce -Strzępka Kornelia- klasa 3FTL

Uczniowie biorący udział w Olimpiadzie zmagali się

z wiadomościami z zakresu ekologii oraz ochrony i kształtowania środowiska

– obejmującymi następujące zagadnienia:

-ekologia klasyczna

-wody i ich ochrona

-gleby i ich ochrona

-gospodarka rolna i leśna

-żywność i zdrowie

-ochrona przyrody

-powietrze i jego ochrona

-gospodarka odpadami

-hałas, promieniowanie i skuteczna ochrona przed nimi

-aktualne zagadnienia społeczno-gospodarcze, związane z ochroną i kształtowaniem środowiska.

Mam nadzieję, że zdobyta przez uczniów wiedza będzie prze nich wykorzystywana w życiu codziennym.

 

Link do galerii zdjęć...

 

 

.