W dniach od 8 do 10 marca 2024 roku w Targach Kielce odbyła się  XXIX edycjia
Międzynarodowych Targów Techniki Rolniczej Agrotech.
W  piątkowym wydarzeniu wzięli udział uczniowie
klas
3FTL, 2BB, 1FTB,  1BB, 2FTB naszej skoły wraz z opiekunami.Celem wycieczki  było zapoznanie
się z
najnowszymi osiągnięciami i trendami w dziedzinie technologii rolniczej. Uczestnicy mieli okazję
bezpośrednio obserwować nowoczesne maszyny i urządzenia, które mogą zwiększyć efektywność i
zajawka targi Kielce
produktywność prac polowych. Dodatkowo, wizyta ta miała na celu poszerzenie wiedzy teoretycznej uczniów
poprzez praktyczne doświadczenia oraz umożliwienie im nawiązania kontaktów branżowych,

które mogą okazać się przydatne w przyszłej karierze zawodowej. Wycieczka ta była również okazją do
wymiany doświadczeń i poglądów z innymi uczestnikami targów, co mogło przyczynić się do rozwijania
zainteresowań uczniów oraz ich motywacji do dalszego kształcenia w zakresie rolnictwa.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 
 
 
 

targi 2targi 2
targi 1