W dniach 15 i 16 listopada 2023r. w Warszawie odbyła się konferencja,
której tematem była "Produkcja ekologiczna szansą dla młodych rolników".

Podczas konferencji odbył się test wiedzy o rolnictwie ekologicznym
dla uczniów szkół rolniczych, którzy wygrali eliminacje szkolne.

Założeniem organizatorów testu było : 

- zwiększenie poziomu wiedzy uczniów szkół sektora rolno-spożywczego
na temat rolnictwa ekologicznego oraz żywności ekologicznej,

- zainteresowanie młodzieży rolnictwem ekologicznym i kierunkami jego rozwoju,

- popularyzacją żywności jakości ekologicznej oraz problematyką ekologii
w aspekcie ekologicznego systemu gospodarowania,

- kształtowanie świadomości na temat pozytywnego oddziaływania
rolnictwa ekologicznego na środowisko,

- kształtowanie właściwych postaw młodzieży wobec środowiska przyrodniczego.   

                                                                                                                                                 

Naszą szkołę reprezentował uczeń klasy II FTB Arkadiusz Kasprzak
zajmując wysoko punktowane miejsce.                                                                                                 

Gratulujemy.

.