10 listopada uczniowie ZS CKR w Rzemieniu wysłuchali audycji z okazji 103 rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę. Została ona przygotowana przez uczniów klasy 3PT

pod kierunkiem nauczyciela historii Doroty Kobos. W montażu słowno - muzycznym , który poprowadził słuchaczy przez trudne momenty naszej historii wykorzystano wiersze naszych

słynnych poetów, jak również znane i mniej znane utwory muzyczne np Miejcie nadzieję Jacka Wójcickiego czy Biały krzyż  Krzysztofa Klenczona. Audycja miała  nie tylko przypominać

o tak ważnym dla Polaków wydarzeniu jakim było odrodzenie naszego państwa ale także kształtować postawy odpowiedzialności i szacunku wobec ojczyzny. Całość uroczystości

kończyło zaproszenie całej społeczności szkolnej do radosnego świętowania 11 listopada.