Informujemy, że Ministerstow Rolnictwa i Rozwoju Wsi ogłosiło konkurs dla uczniów szkól rolniczych pt."Ojczyzna codziennie"

Regulamin konkursu został przesłany uczniom i nauczycielom za pomocą dziennika elektronicznego. Zachęcamy uczniów do przygotowania prezentacji konkursowych.