Zespół Szkół CKR w Rzemieniu po raz kolejny realizował europejskie projekty staży zawodowych w ramach programu Erasmus+. Tym razem ponad 100 uczniów z branży rolniczej, weterynaryjnej, żywieniowej i mechanicznej zakończyło z sukcesem praktyki w Szwecji i Grecji. Wrzesień był ostatnim etapem projektu „ szwedzkiego”. Stażyści z ciekawością i pełni oczekiwań wyruszyli do zabytkowego Helsingborga ,by zdobyć doświadczenie zawodowe . Nie zawiedli się i czas praktyk był dla nich niezwykle pouczający i ciekawy. Rezultaty projektu są wielowymiarowe . Przede wszystkim zdobyli wiedzę i podszkolili swoje umiejętności zawodowe, co będzie poświadczone międzynarodowym certyfikatem Europass Mobility. Staże odbywali w restauracjach, farmach rolniczych, przedszkolach dla psów i stadninach koni. Uczniowie Branżowej Szkoły I stopnia w zawodzie mechanik- operator pojazdów i maszyn rolniczych nie tylko mieli możliwość naprawiać

a także obsługiwać maszyny rolnicze. Uczniowie Technikum w zawodzie technik rolnik, którzy praktykowali na farmie ekologicznej, z zainteresowaniem przyglądali się szwedzkim rozwiązaniom ,myśląc o możliwościach wykorzystania ich na gruncie polskim .Technicy weterynarii pracowali przy zwierzętach hodowlanych oraz domowych. Cenne były wykłady i uczestnictwo w badaniach weterynaryjnych w stadninach koni. Tak więc aspekt zawodowy został w pełni zrealizowany. Ale staże Erasmusa+ to także bogaty program kulturowy. Uczniowie szkoły mieli niepowtarzalną szansę, żeby zwiedzać zabytkowe miejsca, zobaczyć piękne krajobrazy, poznać kulturę , zwyczaje i życie codzienne w Szwecji. Podziwiali klify Kullaberg, zabytkowe uniwersyteckie miasto Lund, pamiętający przeszłość skansen Fredriksdal, przepiękny kompleks pałacowo parkowy Sofiero. Wreszcie uczestniczyli w festiwalu żywności lokalnej w Landskronie ,wykładach dotyczących zwierząt tropikalnych w ZOO -Tropikariet a w Malmo podążyli śladami Polonii w Szwecji. Z tych wszystkich atrakcji pozostały niezapomniane wrażenia i relacje fotograficzne. Dodatkowo uczestnicy staży wzmocnili swoje kompetencje językowe a także nauczyli się tolerancji i poszanowania dla różnorodności kulturowych , uwierzyli w swoje możliwości. O sukcesie projektu mogą również świadczyć nawiązane kontakty i przyjaźnie z pracodawcami i pracownikami firm. Jeden z mentorów, Johan Nilsson odwiedził szkołę w Rzemieniu na specjalne zaproszenie stażystów, którzy pracowali na farmie Rosersbergs grad. Uczniowie pochwalili się swoją szkołą, warsztatami do nauki zawodu oraz swoimi gospodarstwami. W najbliższej przyszłości spodziewane są wizyty innych pracodawców ze Szwecji. Szkoła w Rzemieniu dbając o wysoki poziom nauczania wychodzi naprzeciw potrzebom współczesnego kształcenia „ mobilnych zawodowców „ a takie projekty dają młodzieży szansę rozwoju w wielu aspektach. Obserwujcie nas na facebooku, instagramie i stronie szkoły, gdzie dzielimy się naszymi impresjami z praktyk i życia naszej szkoły.

Koordynatorkami projektów były Jadwiga Rej- Ciepły i Beata Zorzycka.

20210917 163956  20210918 121117 
 20210918 122510  20210918 160954
 20210919 124406  20210919 125123
 20210925 111844  20210925 112722
 20210925 112753  20210925 114239
 20210925 132609  20210925 135513